Vraag 112

Mag er meer dan één omgevingsvergunningvrije dakkapel op één dakvlak worden gebouwd?

Ja, dat mag.
In bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geen voorwaarde opgenomen met betrekking tot het aantal vergunningvrije dakkapellen dat op een dakvlak gebouwd mag worden. Elke dakkapel zal natuurlijk wel aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen moeten voldoen.
Ook mag een vergunningvrije dakkapel worden gebouwd op een dakvlak waar reeds een met omgevingsvergunning gebouwde dakkapel aanwezig is.
Ook hiervoor geldt natuurlijk dat de tweede dakkapel dan aan voorwaarden voor vergunningvrij bouwen moet voldoen.

Indien de tweede dakkapel boven een bestaande dakkapel wordt geplaatst, zal deze nooit kunnen voldoen aan de voorwaarde dat de onderzijde van de dakkapel 0,5 tot 1 meter boven de dakvoet moet liggen.  In beide hierboven beschreven gevallen geldt in ieder geval dat de dakkapellen niet aan elkaar vast mogen worden gebouwd. Als dit wel wordt gedaan dan moeten de aan elkaar gebouwde dakkapellen (bijvoorbeeld een al bestaande en een nieuwe) als één dakkapel worden beschouwd. Alleen als deze ene nieuwe dakkapel nog voldoet aan de in het Bor gestelde eisen mag u deze zonder omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen plaatsen.

Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een vergunning nodig heeft voor uw dakkapel.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.