Vraag 116

Op welke manier moet ik de diepte van een vergunningvrije aanbouw meten? Vanaf mijn bestaande overstek of vanaf de buitenmuur?

De oppervlakte van een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk (aanbouw) wordt buitenwerks gemeten, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 meter buiten beschouwing blijven. Feitelijk wordt gemeten in het projectievlak. Dit is het vlak dat u ziet wanneer u van boven op de aanbouw kijkt. Overstekken, dakgoten, etc tellen daarbij dus niet mee bij het bepalen van de uitbouwdiepte, zolang zij niet groter zijn dan 0,5 meter.
Het meten in het projectievlak leidt er toe dat ook wanneer een bestaand overstek aan het hoofdgebouw aanwezig is men moet meten vanaf de muur. Zie onderstaande figuur, waarin het gekleurde deel de nieuw te realiseren aanbouw is. Het is een zijaanzicht van een aanbouw met overstek. Het overstek moet worden meegenomen in de bepaling van de diepte van aanbouw indien dit groter is dan 0,5 meter.

Afbeeldingen

Schema projectievlak
Schema projectievlak

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.