Vraag 205

Welke rol heeft de gemeente in de bouwregelgeving?

De gemeente zorgt er voor dat de bouwregelgeving goed wordt uitgevoerd en nageleefd. Zij zorgt voor de verlening van omgevingsvergunningen (zoals voor het bouwen en voor het afwijken van het bestemmingsplan) en toezicht op de naleving van de vergunning en handhaving van de regelgeving.
Gemeenten mogen daarbij niet afwijken van de rijksregelgeving. Zij mogen wel in de welstandsnota, de gemeentelijke bouwverordening of het bestemmingsplan bepaalde eisen stellen. Dit betreft onder andere wat waar gebouwd mag worden en de voorwaarden  aan het uiterlijk van een bouwwerk.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.