Vraag 353

Is het aanleggen van een vijver vergunningplichtig?

Indien de vijver voldoet aan het gestelde in artikel 3 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) (op het erf bij een woning of woongebouw en niet voorzien van een overkapping), dan is geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Indien het plaatsen van de vijver in strijd is met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning voor strijdig planologisch gebruik benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Een vijver die slechts bestaat uit een gat in de grond met vijverfolie wordt niet gezien als bouwwerk en valt daardoor nooit onder de bouwregelgeving. Voor alle soorten vijvers kan wel een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (de voormalige aanlegvergunning) nodig zijn. De gemeente kan u hier meer over vertellen.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.