Vraag 362

Moet ik voor het vervangen van mijn dakpannen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen?

Het vervangen van dakpannen door dakpannen van de zelfde soort is vergunningvrij onderhoud als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond van de uitspraak van Raad van State van 27-01-2016 valt een verandering van kleur ook onder gewoon onderhoud en is dat dus vergunningvrij als de detaillering niet wijzigt (ECLI:NL:RVS:2016:162).

Het vervangen van dakpannen door een ander type dakpannen of dakbedekking valt onder artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Bor. Het vervangen van dakpannen zal over het algemeen voldoen aan de vier voorwaarden  uit  dat artikellid. In een enkele situatie zou er sprake kunnen zijn van een (beperkte) toename van het bouwvolume. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als onder de pannen extra isolatie wordt aangebracht. Wij adviseren u met de gemeente contact op te nemen als het bouwvolume beperkt toeneemt. De gemeente kan dan op basis van de regelgeving  beoordelen of al dan niet een vergunning nodig is. 
Tot slotmerken wij op dat de gemeente handhavend op kan treden als er door het wijzigen van het uiterlijk van het bouwwerk ernstige strijd met redelijke eisen van welstand is ontstaan. Als u dakpannen in een andere kleurstelling of dakbedekking met een andere uitstraling wilt toepassen adviseren wij u met de gemeente te overleggen of dit op grond van de welstandsnota niet als 'welstandsexces' wordt gezien. Dit zal overigens alleen het geval kunnen zijn bij zeer sterk afwijkende kleuren.

Versiedatum: 01-02-2016

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.