Vraag 375

Moet ik een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen indien ik een paardenstal wil bouwen?

In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht staat aangegeven welke bouwwerken onder voorwaarden zonder omgevingsvergunning voor het bouwen gebouwd kunnen worden.  U kunt een paardenstal beschouwen als een bijbehorend bouwwerk als er op het perceel een hoofdgebouw aanwezig is en de paardenstal een functionele relatie heeft met het hoofdgebouw. Dit houdt bijvoorbeeld bij een paardenstal bij een woning in dat de paardenstal dient te strekken tot vergroting van het woongenot. Niet in iedere situatie zal een paardenstal strekken tot vergroting van het woongenot of functioneel verbonden zijn met het aanwezige hoofdgebouw. Zie veelgestelde vraag 016 voor meer informatie betreffende het ‘functioneel verbonden zijn met’.  Als er geen hoofdgebouw aanwezig is, of de paardenstal kan niet worden beschouwd als bijbehorend bouwwerk, dan heeft u altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. 

Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een bouwvergunning nodig heeft.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.