Vraag 457

Mag voldoende daglichttoetreding ook worden gerealiseerd via lichtkoepels of lichtstraten? En hoe zit dit met zogenaamde 'solartubes'?

Ja, ook horizontale ramen zoals daglichtkoepels of lichtstraten mogen meetellen voor de daglichtberekening. In NEN 2057 vindt u een methode om de equivalente daglichttoetreding van dergelijke daglichtopeningen te bepalen. U dient hierbij uit te gaan van de hellingshoek epsilon = 0 van een daglichtopening (figuur 4, NEN 2057).

Voor wat betreft solartubes het volgende. Als niet wordt voldaan aan de prestatie-eis van artikel 3.75 van het Bouwbesluit 2012, geldt het functionele voorschrift van artikel 3.74. "Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden" en moet de aanvrager van de omgevingsvergunning op basis van gelijkwaardigheid aantonen dat de door hem gekozen oplossing aan die functionele eis voldoet. Er moet dus bij de aanvraag van de vergunning aangetoond worden dat met de Solartube een gelijkwaardige daglichttoetreding wordt bereikt. Of een bepaalde oplossing gelijkwaardig is, wordt beslist door de gemeente.

Versiedatum: 01-03-2015

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.