Vraag 479

Een trappenhuis bestaat uit 2 trapgedeelten met een tussenbordes. Hoeft dit niet regenwerend zijn omdat deze trapgedeelten een hoogte van 1,48 meter overbruggen?

Door het aanbrengen van een (tussen) bordes ontstaan inderdaad twee trappen, die elk een hoogteverschil overbruggen van minder dan 1,5 m. Hierdoor wordt zonder regenwerende constructie voldaan aan artikel 2.36 van het Bouwbesluit 2012. Het trapbordes moet dan natuurlijk wel voldoen aan de eisen van artikel 2.34. een breedte moet hebben van 1,2 m, een bordes van ten minste 1,2 x 1,2 m.

U kunt een en ander ook nalezen in de Toelichting op het Bouwbesluit.

Versiedatum: 01-03-2015

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.