Vraag 480

Welke eisen stelt het Bouwbesluit aan de trap naar de zolder van een nieuw te bouwen woning?

Artikel 2.27 van het Bouwbesluit 2012 eist dat hoogteverschillen, groter dan 0,21 m tussen vloeren waarover een vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verkeersruimten, toiletruimten en badruimten, van te bouwen woningen, worden overbrugd door een vaste trap of vaste hellingbaan. De eisen die het Bouwbesluit in afdeling 2.5 aan trappen stelt, gelden alleen voor trappen tussen vloeren als bedoeld in artikel 2.27.

De eisen van artikel 2.27 zijn dus niet van toepassing op een trap naar de zolder, als zich op die zolder geen verblijfsgebied, verkeersruimte, toiletruimte en badruimte bevinden. Zo is een vlizotrap, die soms niet veel meer is dan een aan een luik verbonden ladder waarmee een bergruimte op zolder bereikbaar is, niet verboden. Deze trap voldoet niet aan de voorschriften die in het Bouwbesluit voor een vaste trap zijn gegeven, maar dat hoeft dus ook niet.

Een vlizotrap moet natuurlijk wel voldoende sterk zijn als beloopbaar constructieonderdeel.

Versiedatum: 20-12-2018

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.