Vraag 492

Het betreft een bouwplan voor een gezondheidscentrum met de volgende diciplines:- huisartsenpraktijken- fysiotherapeuten- apotheek. Is de gebruiksfunctie van de apotheek een gezondheidsfunctie of een andere functie?

De aanvrager van de omgevingsvergunning bepaalt zelf de gebruiksfunctie(s) van de ruimten in het gebouw. De aangegeven gebruiksfunctie(s) bepaalt (bepalen) de gebruiksmogelijkheden van de ruimten.

Het lijkt logisch een ruimte voor fysiotherapie en een huisartsenpraktijk aan te duiden als 'gezondheidszorgfunctie', aangezien er een vorm van verpleging, verzorging of behandeling plaatsvindt.
Een apotheek kan worden aangemerkt als een winkelfunctie.
U kunt de definities van de verschillende gebruiksfuncties vinden in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012.

Versiedatum: 01-03-2015

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.