Vraag 511

Wanneer twee buren gezamenlijk een uitbreiding met een plat dak achter de woningen bouwen en één buur wil een rookgasafvoer door het dak maken, op hoeveel meter moet deze rookgasafvoer dan minimaal uit de perceelsgrens zitten en uit de oorspronkelijke gevels van de woningen?

Bij het plaatsen van een rookgasafvoer dient u zich te houden aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012, afdeling 3.8. Hierin worden eisen gesteld aan de plaatsing van de afvoer die betrekking hebben op uw eigen perceel en dat van de buren. De eisen ten aanzien van het buurperceel zijn ook weergegeven in figuur 5 van NEN 2757. Deze voorschriften zijn gericht op een rookafvoer in de gevel. Indien u de rookgasafvoer in een platdak plaatst, gelden er geen voorschriften voor de afstand tot de perceelsgrens van de rookgasafvoer.
Wij wijzen u erop dat in dit geval rekening gehouden moet worden met het 'burenrecht' zoals vastgelegd in het Burgerlijk wetboek. Hierin is vastgelegd dat het veroorzaken van overlast niet is toegestaan. Een aantal relevante artikelen uit het Burenrecht kunt u vinden in onderstaand document.

Trefwoorden: Burenrecht

Downloads

Pictogram: PDF-bestand Burenrecht in het Burgerlijk Wetboek

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 24-05-2016

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.