Vraag 57

Is het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen vergunningvrij?

Aan de achtergevel en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van uw woning mag u kozijnen, kozijninvullingen of gevelpanelen plaatsen of veranderen zonder vergunning. Ook in bijbehorende bouwwerken is voor deze activiteit nooit een vergunning vereist indien de te wijzigen gevel op minimaal 1 meter van het openbaar toegankelijk gebied af staat..
Dat wil niet zeggen dat u altijd een vergunning nodig heeft bij het vervangen van kozijnen in de voorgevel of naar het openbaar gebied gekeerde zijgevel van uw woning. Gewoon onderhoud mag u altijd zonder vergunning uitvoeren (zie artikel 2, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht).

Zolang u het uiterlijk van de kozijnen niet wijzigt is sprake van gewoon onderhoud, ook bij het geheel vervangen van de kozijnen (door nieuwe kozijnen die er precies het zelfde uitzien).
Er is geen sprake van gewoon onderhoud als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 wanneer er een verandering van het uiterlijk optreed.
Dus de materiaalsoort mag veranderen, maar de detaillering, profilering, vormgeving en uitstraling zal hetzelfde moeten blijven.
Als het uiterlijk wel verandert, dan heeft u voor de voorkant, of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel een vergunning nodig. 
Op www.omgevingsloket.nl treft u de vergunningcheck aan. Daarmee kunt u eenvoudig en snel beoordelen of u een bouwvergunning nodig heeft. Bij de gemeente kunt u informeren of de redelijke eisen van welstand op uw woning van toepassing zijn. Vaak is dat nog het geval, maar steeds vaker wijzen gemeenten welstandsvrije zone's aan.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.