Vraag 58

Is het stucadoren van een bestaande bakstenenmuur omgevingsvergunningplichtig?

Nee, op basis van artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht zijn veranderingen aan een bouwwerk onder de genoemde voorwaarden vergunningvrij. Zie bijalge II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-01-01#BijlageII.

Indien door het stucadoren sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand kan de gemeente op basis van artikel 13a van de Woningwet handhavend optreden. Neemt u bij twijfel contact op met uw gemeente.

Versiedatum: 01-07-2011

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.