Vraag 58

Is het stucadoren van een bestaande bakstenenmuur omgevingsvergunningplichtig?

Nee, op basis van artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht zijn veranderingen aan een bouwwerk onder de genoemde voorwaarden vergunningvrij. Zie bijalge II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) op http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-01-01#BijlageII.

Indien door het stucadoren sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand kan de gemeente op basis van artikel 13a van de Woningwet handhavend optreden. Neemt u bij twijfel contact op met uw gemeente.

Versiedatum: 01-07-2011

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.