Vraag 785

Wanneer treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met de VNG afgesproken om uit te gaan van invoering van de Wkb per 1 januari 2022. De Wkb zal tegelijk met Omgevingswet van kracht worden. 


De invoeringsdatum is nog afhankelijk van het akkoord van de Tweede Kamer op het voorstel van BZK en de VNG, najaar 2020.


Trefwoorden: WKB

Versiedatum: 10-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.