Vraag 790

Bij proefprojecten onder kwaliteitsborging moet de gemeente nog wel een vergunning verlenen voor het project. Hoe kan dit onder het huidige stelsel (de Wabo) worden gedaan, waarbij toch zo veel mogelijk wordt gewerkt alsof de Omgevingswet en de Wkb al in werking zijn getreden?

Zie bijgevoegd bestand voor een uitleg hoe de vergunningverlening werkt onder kwaliteitsborging.

Trefwoorden: Aanvraag bouwvergunning, WKB, Proefprojecten, Kwaliteitsborging

Downloads

Pictogram: PDF-bestand Werkwijze vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 19-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.