Vraag 792

Voor een nieuwbouw project van 19 woningen hebben we reeds een omgevingsvergunning en zijn we voornemen in september 2020 te starten met de bouw. In hoeverre hebben we dan hier te maken met de wet kwaliteitsborging?

Vooraf de opmerking dat de invoeringsdatum van de Wkb recent is uitgesteld en dus niet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd maar per 1 januari 2022. Het antwoord staat verder overigens los van de specifieke invoeringsdatum.

De Wkb bestaat uit twee onderdelen. 
  • Het publiekrechtelijke deel - de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag - is gekoppeld aan het moment van vergunningverlening. Daar krijgt u dus niet meer mee te maken als u al een vergunning heeft. 
  • Met het privaatrechtelijk deel krijgt u mogelijk wel te maken. De nieuwe aansprakelijkheidsregels zijn gekoppeld aan de datum van de aannemingsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de informatieplicht en 5%-regeling. De twee onderdelen die bij amendement zijn toegevoegd aan de wet kennen geen overgangsrecht en gaan dus meteen in met ingang van de Wkb. Mocht u dus na inwerkingtreding van de Wkb de woningen opleveren dan zult u een consumentendossier moeten verstrekken bij oplevering. Het is aan te raden om nu al afspraken te maken wat er exact in het dossier komt.
Voor de inhoud van de verschillende privaatrechtelijke onderdelen verwijs ik u naar https://www.stichtingibk.nl/2017/05/24/de-wkb-eisen-in-het-bw-wat-moet-en-wat-mag/ 

Als u dit jaar start met bouwen dan heeft dus dus maar met een klein deel van de Wkb te maken. U kunt natuurlijk altijd al beginnen met bouwen onder kwaliteitsborging en vrijwillig een kwaliteitsborger inschakelen. Uiteindelijk zult u bij een volgend project daar alsnog mee te maken krijgen, dus hoe eerder u ervaring opdoet hoe beter. Voor meer informatie verwijs ik u naar https://www.stichtingibk.nl/projecten/ 

Trefwoorden: WKB, Overgangsrecht, in werking treden, inwerkingtreding, Consumentendossier

Versiedatum: 04-05-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.