Vraag 792

Voor een nieuwbouw project van 19 woningen hebben we reeds een omgevingsvergunning en zijn we voornemen in september 2020 te starten met de bouw. In hoeverre hebben we dan hier te maken met de wet kwaliteitsborging?

Vooraf de opmerking dat de invoeringsdatum van de Wkb recent is uitgesteld en wordt ingevoerd per 1 juli 2023. Het antwoord staat verder overigens los van de specifieke invoeringsdatum.

De Wkb bestaat uit twee onderdelen. 
  • Het publiekrechtelijke deel - de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag - is gekoppeld aan het moment van vergunningverlening. Daar krijgt u dus niet meer mee te maken als u al een vergunning heeft. 
  • Met het privaatrechtelijk deel krijgt u mogelijk wel te maken. De nieuwe aansprakelijkheidsregels zijn gekoppeld aan de datum van de aannemingsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de informatieplicht en 5%-regeling. Het oplever- of consumentendossier kent geen overgangsrecht in de wet en zou dus in principe direct gaan gelden. Dit wordt echter nog hersteld en dus krijgt u daar ook pas mee te maken bij contracten afgesloten na inwerkingtreding. Wat wel direct gaat gelden is de aanscherping van de informatieplicht.
Voor de inhoud van de verschillende privaatrechtelijke onderdelen verwijs ik u naar https://www.stichtingibk.nl/2017/05/24/de-wkb-eisen-in-het-bw-wat-moet-en-wat-mag/ 

Als u dit jaar start met bouwen dan heeft dus dus maar met een klein deel van de Wkb te maken. U kunt natuurlijk altijd al beginnen met bouwen onder kwaliteitsborging en vrijwillig een kwaliteitsborger inschakelen. Uiteindelijk zult u bij een volgend project daar alsnog mee te maken krijgen, dus hoe eerder u ervaring opdoet hoe beter. Voor meer informatie verwijs ik u naar https://www.stichtingibk.nl/projecten/ 

Trefwoorden: WKB, Overgangsrecht, in werking treden, inwerkingtreding, Consumentendossier

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.