Vraag 795

Hoe ziet het proces van vergunningverlening er uit onder kwaliteitsborging?

Bij bouwen onder kwaliteitsborging (onder de Omgevingswet) is het proces als volgt:

  • De gegevens voor de ruimtelijke toets worden aangeleverd aan de gemeente voor de aanvraag van een omgevingsplanactiviteit-vergunning. Dit betreft onder meer de toets aan ruimtelijke ordening en welstand. Aan welke eisen exact moet worden voldaan wordt door de gemeente bepaald. De termijn voor deze vergunning is 8 weken. Bij sommige kleinere bouwwerken is mogelijk geen vergunning nodig; ook dit wordt door de gemeente bepaald.
  • Uiterlijk 4 weken voor start bouw moet een melding bouwactiviteit worden gedaan. In de melding wordt aangegeven wie de kwaliteitsborger is en welke instrument wordt toegepast. Ook moet een borgingsplan worden aangeleverd (zie betreffende FAQ). De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid en als dat het geval is dan mag 4 weken later met de bouw worden gestart.
  • Tijdens de bouw voert de kwaliteitsborger het borgingsplan uit en ziet toe op het bouwplan. Als er strijdigheden worden geconstateerd dan informeert de kwaliteitsborger de aannemer en de opdrachtgever. Ontstaan problemen die niet meer worden opgelost dan zal de kwaliteitsborger ook de gemeente moeten informeren. De gemeente kan dan besluiten om handhavend op te treden en de bouw stil te leggen tot dat het probleem alsnog is opgelost.
  • Als de bouw gereed is dan zal de kwaliteitsborger - als alles klopt - een verklaring afgeven. Die verklaring moet de indiener van de bouwmelding, samen met een dossier bevoegd gezag, aanleveren aan de gemeente. 10 werkdagen na deze melding mag het bouwwerk in gebruik worden genomen.
In bijgevoegd schema is meer uitgebreid weergegeven hoe het proces verloopt.

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging, Schema, Proces

Downloads

Pictogram: PDF-bestand Schema bouwen onder kwaliteitsborging

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 01-03-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.