Vraag 805

6. Kunnen er ook proefprojecten kwaliteitsborging met bouwwerken gevolgklasse 2 en 3 worden gedaan? Zo ja, onder welke voorwaarden.

Ja, dat is mogelijk onder dezelfde werkwijze als de proefprojecten op dit moment en met de dezelfde spelregels. De spelregels die voor proefprojecten zijn afgesproken zijn voor projecten gevolgklasse 1 verplicht. Ze gelden niet voor andere projecten. Het is aan gemeenten om te bepalen of en zo ja onder welke voorwaarden projecten gevolgklasse 2 en 3 kunnen worden uitgevoerd. 

Vooralsnog worden deze projecten niet meegenomen als formele integrale proefprojecten. De ervaringen uit deze projecten wordt natuurlijk wel meegenomen. 
Uiteindelijk zullen voor projecten gevolgklasse 2 en 3 andere (mogelijk zwaardere) wettelijke eisen gaan gelden. Tot het moment dat die eisen bekend zijn is het aan gemeenten om eisen te formuleren. 


Dit antwoord is door de Regiegroep Kwaliteitsborging op 24 april besproken en vastgesteld (cursieve aanpassing 20-12-22). Bij alle antwoorden is aangegeven wat er wettelijk geregeld is en hoe een en ander in de praktijk kan uitwerken. De exacte uitwerking zal pas bekend zijn na invoering van de Wkb en eventuele jurisprudentie. Overigen vragen & antwoorden zijn terug te vinden via de zoekterm "vraagpunten Wkb"

Trefwoorden: WKB, Proefprojecten, Gevolgklasse, Vraagpunten Wkb

Versiedatum: 20-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.