Vraag 815

Op welke manier bevestigt de gemeente dat de bouwmelding is gedaan en akkoord is?

De Omgevingswet gaat er van uit dat als een melding gedaan is dat er dan geen verdere bevestig noodzakelijk is vanuit het bevoegd gezag. Dat geldt ook voor de gereedmelding Wkb. Dus is een gereedmelding volledig dan ontstaat van rechtswege het recht een bouwwerk twee weken later te gebruiken. De gebruiker mag er van uit gaan dat er zonder tegenbericht geen belemmering is. Constateert u dat er zaken ontbreken dan is het dus zaak binnen die twee weken ook aan te geven richting de indiener van de melding dat deze onvolledig is en daarmee dus niet gedaan.

Concreet antwoord op de vraag is dus dat niets heeft te doen in reactie op de gereedmelding. Vanuit de VNG is in de werkende processen Wkb wel aangegeven dat het verstandig en voor de rechtszekerheid ook richting de melder goed om te bevestigen dat de melding volledig is. Een rechtsgevolg heeft dat echter niet. U vindt het proces voor de Wkb hier: https://www.stichtingibk.nl/wp-content/uploads/2021/03/2f_behandelen-melding-bouwactiviteit_versie-1.0.pdf 

Trefwoorden: WKB, Dossier bevoegd gezag, Gereedmelding

Versiedatum: 01-04-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.