Vraag 818

Hoe moeten we omgaan met proefprojecten onder kwaliteitsborging die in de loop van het project opeens geen gevolgklasse 1 blijken te zijn?

Na invoering van de Wkb is alleen bij bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 sprake van een bouwen onder kwaliteitsborger. Dus als een kwaliteitsborger constateert dat een bouwwerk niet voldoet aan de definitie van gevolgklasse 1 dan zal hij moeten aangeven dat hij het project niet kan uitvoeren. In dat geval zal de initiatiefnemer bij de gemeente een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit moeten aanvragen. Komen partijen pas na de start er achter dat een bouwwerk geen gevolgklasse 1 is - bijvoorbeeld door de noodzaak een gelijkwaardige maatregel toe te moeten passen voor brand of constructies - dan zal de kwaliteitsborger zich moeten terugtrekken uit het project. De kwaliteitsborger zal dit tevens moeten melden aan de gemeente en de gemeente zal vervolgens dus alsnog een vergunning moeten verlenen.


Zolang er sprake is van een proefproject kan overigens wel doorgegaan worden met een project dat (opeens) geen gevolgklasse 1 (meer) is. Ook voor gevolgklasse 2 zijn namelijk proefprojecten mogelijk. Het is dan wel aan de gemeente om te bepalen onder welke voorwaarden het project als proefproject kan worden uitgevoerd.

Trefwoorden: WKB

Versiedatum: 31-07-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.