Vraag 828

Bij bouwen onder kwaliteitsborging mag een bouwwerk pas in gebruik worden genomen twee weken nadat de gereedmelding is gedaan (verklaring en dossier bevoegd gezag) bij de gemeente. Hoe werkt dat bij een verbouwing?

Artikel 2.17 van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging1 verplicht inderdaad dat een bouwactiviteit gereed gemeld moet worden uiterlijk twee weken voor ingebruikname. Bij nieuwbouw van bijvoorbeeld een woning wil dat dus zeggen dat de woning pas gebruikt mag worden twee weken na gereedmelding. Is sprake van verbouw van bijvoorbeeld een woning dan geldt het verbod op ingebruikname niet voor de gehele woning maar alleen voor dat deel dat verbouwd wordt.


Bouwt u een aanbouw van twee bouwlagen aan uw woning dan mag u die aanbouw dus gebruiken twee weken na gereedmelding. Nu is het niet zo dat de gereedmelding pas gedaan kan worden als alles klaar is. Alle vergunningvrij bouwactiviteiten (stukwerk, schilderen, etc.) vallen niet onder kwaliteitsborging. De gereedmelding kan dus al gedaan worden zodra die delen van de verbouwing die onder de Wkb vallen (constructie en brandcompartimentering) klaar zijn. 

Met een goede planning zal die twee weken in de praktijk dus niet of nauwelijks een probleem opleveren. 


1dat wordt straks artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012)

Trefwoorden: draagconstructie, constructie, WKB, Bouwmelding, Gereedmelding

Versiedatum: 08-10-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.