Vraag 834

A-2. Hoe gaat er worden beoordeeld of de kwaliteitsborger 'onafhankelijk' werkt? Is de vereiste onafhankelijkheid nader gedefinieerd?

Onafhankelijkheid is geregeld in artikel 3.82 van het Bkl. De onafhankelijkheid van een kwaliteitsborger wordt door de instrumentenaanbieder getoetst bij erkenning / acceptatie voordat een instrument mag worden gebruikt. Voor ieder project moet de kwaliteitsborger – op grond van artikel 3.53 van de Omgevingsregeling – aan de instrumentaanbieder aangeven hoe de onafhankelijkheid bij het betreffende project gewaarborgd is. Het is aan de instrumentaanbieder om op de onafhankelijkheid toe te zien. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw controleert als onderdeel van het stelseltoezicht of een instrumentaanbieder dit ook daadwerkelijk doet.

Trefwoorden: WKB, Onafhankelijk, Kwaliteitsborger, ANWkb, initiatief

Versiedatum: 15-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.