Vraag 834

A-2. Hoe gaat er worden beoordeeld of de kwaliteitsborger 'onafhankelijk' werkt? Is de vereiste onafhankelijkheid nader gedefinieerd?

Onafhankelijkheid is geregeld in artikel 3.82 van het Bkl. De onafhankelijkheid van een kwaliteitsborger wordt door de instrumentenaanbieder getoetst bij erkenning / acceptatie voordat een instrument mag worden gebruikt. Voor ieder project moet de kwaliteitsborger – op grond van artikel 3.53 van de Omgevingsregeling – aan de instrumentaanbieder aangeven hoe de onafhankelijkheid bij het betreffende project gewaarborgd is. Het is aan de instrumentaanbieder om op de onafhankelijkheid toe te zien. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw controleert als onderdeel van het stelseltoezicht of een instrumentaanbieder dit ook daadwerkelijk doet.

Trefwoorden: WKB, Onafhankelijk, Kwaliteitsborger, ANWkb, initiatief

Versiedatum: 15-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.