Vraag 836

A-4. Waarom lgeeft de hoofdconstructeur bij bouwen onder de Wkb niet gewoon vooraf aan wat echt gekeurd moet worden in de uitvoering?

Bouwen onder kwaliteitsborging is risicogestuurd. Dat wil zeggen dat voorafgaand aan de bouwmelding de risico’s in kaart gebracht moeten zijn en dat passende beheersmaatregelen in een borgingsplan moeten zijn vastgelegd. De kwaliteitsborger moet uiteindelijk het borgingsplan vaststellen.

Het opstellen van de risicobeoordeling en het borgingsplan is een gezamenlijke inspanning van bij de bouw betrokken partijen. Als het om de constructieve veiligheid gaat dan ligt het voor de hand dat een eventueel aanwezige hoofdconstructeur aangeeft wat risicovolle aspecten zijn die gecontroleerd moeten worden. Een hoofdconstructeur is echter niet verplicht en ook zonder hoofdconstructeur is het aan de kwaliteitsborger om te zorgen voor een bij de risico’s van het te borgen plan passend borgingsplan.

Trefwoorden: Constructieberekeningen, Controle, constructie, WKB, Risicobeoordeling, ANWkb, initiatief

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.