Vraag 838

B-1. Wordt bij melding bouwactiviteit de gevolgklasse automatisch door de DSO / het Omgevingsloket Online gecheckt?

De DSO leidt een initiatiefnemer door een aanvraag heen en geeft op basis daarvan aan of een vergunning of melding nodig is of dat dat voor de technische bouwactiviteit niet nodig is. Op basis van de beschrijving van het project is het aan het bevoegd gezag om te controleren of de bouwactiviteit inderdaad in gevolgklasse 1 valt.

DSO-LV maakt onderscheid tussen de niet-professionele en de professionele gebruiker. De professionele gebruiker kan via direct indienen, bijvoorbeeld via software van derden. De keuze voor een melding of vergunning dient dan zelf gemaakt te worden.

Trefwoorden: Omgevingsloket, WKB, Bouwmelding, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.