Vraag 839

B-2. Hoe en waar komt de kwaliteitsborger aan (kennis over) alle specifieke lokale omstandigheden. Niet alles staat in het Omgevingsplan.

Bijzondere lokale omstandigheden worden door het bevoegd gezag aan de initiatiefnemer kenbaar gemaakt De initiatiefnemer zorgt er voor dat de kwaliteitsborger hiervan op de hoogte is. Aangezien de kwaliteitsborger het borgingsplan – mede gebaseerd op de bijzondere lokale omstandigheden – vaststelt mag van hem verwacht worden dat hij bij het bepalen wat de risico’s zijn ook nagaat of lokale risico’s bekend zijn.

Kenbaar maken van de lokale risico’s door het bevoegd gezag kan op verschillende manier (zie ook artikel 2.19 van het Bbl): vastgesteld in lokaal beleid, anderszins kenbaar zijn gemaakt of redelijkerwijs bekend zijn. Dus de informatie kan door de gemeente worden vastgelegd in een omgevingplan, in een andere (bekend gemaakt) beleidsdocument of worden aangegeven in vooroverleg. 

Van belang is dat de lokale omstandigheden bekend zijn gemaakt voor de bouwmelding; worden ze achteraf aangegeven dan is er geen plicht om ze mee te nemen in de risicobeoordeling (wat natuurlijk niet wil zeggen dat er dan geen rekening mee gehouden hoeft te worden, alleen kan de bouwmelding niet meer worden afgewezen als ‘onvolledig’).

Trefwoorden: WKB, Bouwmelding, Omgevingsplanactiviteit, Lokale risico's, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.