Vraag 840

B-4. Is een melding met een onvoldoende volledig/specifiek borgingsplan op te vatten als een 'onvolledige melding'. Welke criteria gelden daarbij?

De eisen waaraan een borgingsplan moet voldoen zijn vastgelegd in artikel 3.80 van het Bkl. Voldoet een borgingsplan niet aan deze eisen dan is het niet volledig en dus is ook de melding niet gedaan. 

 

Een belangrijke eis is dat in een borgingsplan is vastgesteld welke maatregelen getroffen zijn om bouwtechnische risico’s genoemd in de risicobeoordeling te voorkomen of te beperken. Worden bepaalde risico’s genoemd maar wordt in het borgingsplan niet genoemd wat de beheersmaatregelen zijn dan is sprake van een onvolledig borgingsplan. Let wel: het is niet aan het bevoegd gezag om een inhoudelijk oordeel te geven over de maatregelen. De wijze en mate van borging is aan de kwaliteitsborger, dus ‘afkeuren’ omdat het bevoegd gezag van mening is dat een maatregel onvoldoende is, is niet mogelijk. Wel kan een dergelijke maatregel voor het bevoegd gezag een signaal zijn om aanvullende informatie op te vragen (op basis van artikel 2.20 Bbl) of om zelf tijdens de bouw op het betreffende onderdeel toezicht te houden.

Trefwoorden: WKB, Bouwmelding, Borgingsplan, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.