Vraag 841

B-5. Krijgt de indiener van de bouwmelding na de indiening van een bouwmelding ALTIJD een bevestiging van volledige indiening?

Onder de Omgevingswet ontstaat het rechtsgevolg van een melding zonder bevestiging van het bevoegd gezag. Dit wil zeggen dat een indiener van een bouwmelding na 4 weken mag starten met de bouw tenzij het bevoegd gezag heeft aangegeven dat de melding onvolledig was en dus niet is gedaan. Een bevestiging van een melding is dus niet wettelijk verplicht. Het is in het kader van helderheid richting de melder wel aan te raden een bevestiging te sturen. 

Trefwoorden: Melding, WKB, Bouwmelding, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.