Vraag 841

B-5. Krijgt de indiener van de bouwmelding na de indiening van een bouwmelding ALTIJD een bevestiging van volledige indiening?

Onder de Omgevingswet ontstaat het rechtsgevolg van een melding zonder bevestiging van het bevoegd gezag. Dit wil zeggen dat een indiener van een bouwmelding na 4 weken mag starten met de bouw tenzij het bevoegd gezag heeft aangegeven dat de melding onvolledig was en dus niet is gedaan. Een bevestiging van een melding is dus niet wettelijk verplicht. Het is in het kader van helderheid richting de melder wel aan te raden een bevestiging te sturen. 

Trefwoorden: Melding, WKB, Bouwmelding, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.