Vraag 843

C-1. Voor de BENG moet ook materiaal geleverd worden voor het energielabel. Is dat geen dubbelwerk?

De BENG-eisen zijn onderdeel van de door een kwaliteitsborger te controleren regels van het Bbl. Tevens moet in het dossier bevoegd gezag een BENG-berekening zijn opgenomen op basis van de gerealiseerde situatie. Het ligt voor de hand dat hierbij gebruik gemaakt wordt van de berekening die in het kader van het energielabel verplicht is zodat geen dubbel werk wordt gedaan.

Trefwoorden: Energielabel, WKB, ANWkb, Realisatie

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.