Vraag 850

D-5. Wordt bij indiening van het dossier bevoegd gezag een automatisch check op volledigheid uitgevoerd door het Omgevingsloket / de DSO?

In het Omgevingsloket is een formulier opgenomen waarin is aangegeven welke gegeven aangeleverd moeten worden bij een gereedmelding. Aangezien de exact aan te leveren stukken afhankelijk zijn van de daadwerkelijke bouwactiviteit is een automatische check op volledigheid niet mogelijk. Het bevoegd gezag beoordeeld dus de gereedmelding op volledigheid.

Trefwoorden: Omgevingsloket, WKB, Dossier bevoegd gezag, Verklaring kwaliteitsborger, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.