Vraag 853

Valt een woning met een kelder ook onder gevolgklasse 1 of is dat geen 'grondgebonden woning' en is het dus gevolgklasse 2?

Woningen vallen onder gevolgklasse 1 als het gaat om een:


niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan.

Het gaat dus kom een grondgebonden woonfunctie of een nevenfunctie daarvan. Een kelder maakt of deel uit van de woonfunctie of is een nevenfunctie van een woning. In beide gevallen is de kelder dus te zien als onderdeel van de woning en valt de woning onder gevolgklasse 1. Het dan dus niet uit dat een deel van de woning onder maaiveld ligt.

Trefwoorden: WKB, Gevolgklasse

Versiedatum: 01-02-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.