Vraag 853

Valt een woning met een kelder ook onder gevolgklasse 1 of is dat geen 'grondgebonden woning' en is het dus gevolgklasse 2?

Woningen vallen onder gevolgklasse 1 als het gaat om een:


niet in een woongebouw gelegen grondgebonden woonfunctie, niet zijnde een woonfunctie voor zorg of een woonfunctie voor kamergewijze verhuur, en nevenfuncties daarvan.

Het gaat dus kom een grondgebonden woonfunctie of een nevenfunctie daarvan. Een kelder maakt of deel uit van de woonfunctie of is een nevenfunctie van een woning. In beide gevallen is de kelder dus te zien als onderdeel van de woning en valt de woning onder gevolgklasse 1. Het dan dus niet uit dat een deel van de woning onder maaiveld ligt.

Trefwoorden: WKB, Gevolgklasse

Versiedatum: 01-02-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.