Vraag 857

Een gemeente kan er voor kiezen om een gereedmelding inhoudelijk te beoordelen. Wat nu als de melding volledig is maar uit de inhoudelijke beoordeling volgt dat er zaken niet kloppen?

Een volledige melding geeft het recht om een bouwwerk twee weken later in gebruik te nemen. Een volledige melding als onvolledig aanmerken is niet mogelijk om twee redenen:

  • De eisen aan de melding hebben betrekking op het aanleveren van bepaalde informatie. Wordt deze informatie geleverd dan is de melding dus rechtsgeldig gedaan
  • Een eventuele fout op papier wil nog niet zeggen dat het bouwwerk niet aan de regels voldoet. 

Dus een melding waarbij in de stukken een (mogelijke) fout zit kan als volgt worden afgehandeld:
  • De melding is volledig, dus in principe gedaan
  • Het bevoegd gezag kan besluiten om het bouwwerk te controleren als de melding daar aanleiding toe geeft
  • Constateert het bevoegd gezag binnen twee weken na indiening van de melding dat de stukken bij melding niet overeenkomen met het bouwwerk dan voldoet de melding niet aan de regels. De melding is dus niet gedaan en het blijft verboden het bouwwerk te gebruiken.
  • Constateert het bevoegd gezag daarnaast een strijdigheid met de regels voor nieuwbouw of verbouw dan kan daartegen handhavend worden opgetreden. 
Uitvoering van de eventuele handhaving gaat op een zelfde wijze als bij een bestaand bouwwerk.

Trefwoorden: Volledigheid, Handhaven, WKB, Gereedmelding

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.