Vraag 862

A8. Waar zijn de regels voor vergunningvrije / meldingplichtige bouwwerken te vinden?

Welke bouwactiviteiten meldingplichtig dan wel vergunningplichtig zijn is terug te vinden in de afdelingen 2.2A en 2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Aangezien deze regels nog niet formeel zijn gepubliceerd kan het beste gekeken worden naar de zogenoemde werkversie van het Bbl. De laatste werkversie is te vinden op de site van het Informatiepunt Leefomgeving.


In de factsheets Kwaliteitsborging bij verbouw en renovatie en De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen zijn enkele voorbeelden gegeven van bouwactiviteiten die onder gevolgklasse 1 vallen.

Trefwoorden: vergunningvrij bouwen, WKB, Bouwmelding, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.