Vraag 863

A9. Vallen kademuren en andere grondkerende constructies onder gevolgklasse 1?

Ja. Het betreft bouwwerken geen gebouw zijnde, niet zijnde waterkeringen of infrastructuur t.b.v. verkeer. Tot 20 meter vallen deze onder gevolgklasse 1. Tot 1 meter hoogte zijn kademuren overigens vergunningvrij. 

Zie artikel 2.17, tweede lid onder g van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De laatste werkversie van het Bbl is te vinden via deze link.

Trefwoorden: WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.