Vraag 864

A10. Moeten bij een verbouwing bestaande delen van een gebouw ook worden verbeterd als de nieuwbouweisen hiervan hoger liggen dan de actuele kwaliteit?

Nee. Wat geldt is (zie de artikelen 5.4 en 5.5 van het Bbl):

  • Voor de te verbouwen delen geldt het rechtens verkregen niveau. Dit is het actuele kwaliteitsniveau voor zover legaal verkregen en niet hoger dan nieuwbouw en niet lager dan bestaande bouw.
  • Voor de delen die niet verbouwd worden geldt het niveau bestaande bouw als ondergrens. 

Delen die geen onderdeel uitmaken van een verbouwing hoeven dus ook niet aangepast te worden. Besluit een gebouweigenaar om zijn dak te isoleren dan hoeft bijvoorbeeld niet ook de vloer op de begane grond van isolatie voorzien te worden.

Trefwoorden: Verbouw, WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.