Vraag 866

B9. Hoe moet worden omgegaan met de splitsing vergunningvrije en meldingsplichtige werkzaamheden (wat bij verduurzaming vaak voorkomt) binnen één bouwactiviteit?

Op dezelfde wijze als nu bij de vergunningplicht: 

  • De initiatiefnemer bepaalt voor welke delen een bouwmelding wordt gedaan
  • Bouwtechnisch vergunningvrije delen kunnen daarbij buiten de meldingplichtige activiteit gehouden worden.
Van belang is wel dat de bouwactiviteit die gemeld wordt ook in z'n geheel door een kwaliteitsborger beoordeeld kan worden. Wordt een dakopbouw geplaatst dan kan bijvoorbeeld niet de dakkapel of dakraam als vergunningvrij beschouwd worden. Dit omdat de kwaliteitsborger geen oordeel kan geven over de dakconstructie zonder de dakkapel in dat oordeel mee te nemen. Alle binnenafwerkingen, installaties, etc. kunnen wel buiten de melding blijven.

Zie ook de factsheets Kwaliteitsborging bij verbouw en renovatie voor een toelichting en enkele voorbeelden.

Trefwoorden: WKB, Bouwmelding, Gereedmelding, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.