Vraag 869

C5. Hoe is je rol als bevoegd gezag als er meldingen/klachten vanuit derden komen over een gebrekkige kwaliteitsborging? Kan gemeente bouw ook stilleggen op basis van signalen van derden? Welke welke handhavingsmiddelen heeft de gemeente?

Het functioneren van de kwaliteitsborger valt niet onder het gezag van de gemeente. Klachten over het functioneren van de kwaliteitsborger dienen gericht te worden aan de kwaliteitsborger zelf, zijn instrumentaanbieder of (in het uiterste geval) aan de Tlokb

Signalen over het slecht functioneren van een kwaliteitsborger kunnen wel aanleiding zijn voor de gemeente om zelf te controleren hoe het werk verloopt of (om grond van artikel 2.20 Bbl) informatie over bepaalde delen op te vragen. Mochten er daarbij strijdigheden aan het licht komen dan kan daar natuurlijk handhavend tegen worden opgetreden op basis van de bevoegdheden die de Omgevingswet geeft in hoofdstuk 18 en volgens de in titel 5.1 van de Awb beschreven werkwijze.
Meer informatie hierover is te vinden in de factsheet “Keuzes handhavingsbeleid Wkb”.

Trefwoorden: Handhaven, WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.