Vraag 870

C6. Welke formele communicatie is verplicht / noodzakelijk tussen kwaliteitsborger en gemeente?

De enige formele communicatie is de informatieplicht in geval van een niet-oplosbare strijdigheid met het Bbl. In dat geval moet een kwaliteitsborger via het Omgevingsloket de gemeente informeren over de strijdigheid en / of het beëindigen van zijn opdracht. 


Dit is overigens nadrukkelijk geen handhavingsverzoek: het is aan de gemeente om te bepalen hoe op de informatieplicht wordt gereageerd. het ligt voor de hand om - als er geen sprake is van directe gevaarzetting - in eerste instantie de initiatiefnemer aan zet te laten en met een oplossing te laten komen. Eventueel kan de gemeente preventief handhaving aanzeggen: "Mocht er geen oplossing komen dan zullen we handhavend optreden tegen ingebruikname".

Zie ook de factsheet “Keuzes handhavingsbeleid Wkb” voor meer informatie.

Trefwoorden: Handhaven, WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.