Vraag 871

C7. Hoe wordt door kwaliteitborgersborgers toezicht gehouden op (gecertificeerde) (verwerkers van) installaties en andere onderdelen van de bouw? Is dit bij alle kwaliteitsborgers vergelijkbaar of wordt dit aan de markt overgelaten?

Dit is vastgelegd in een instrument en moet in het borgingsplan worden beschreven.

Borgingsinstrumenten zijn op dit punt nog in ontwikkeling. En er bestaan dus verschillen tussen kwaliteitsborgers (en ook tussen instrumenten) hoe dit toegepast wordt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een uniforme 'Wkb-prestatieladder' op basis waarvan een kwaliteitsborger zijn toezicht mag afschalen bij toepassing van certificaten, keurmerken, etc. Relevant daarbij is dat dit allen kan als via die certificaten, etc. controle plaatsvind op het betreffende deel van de bouwactiviteit.

Trefwoorden: WKB, Vraagpunten Wkb, Risicobeoordeling, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 14-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.