Vraag 872

c8. Wat nu als de situaties zich voordat dat tijdens de uitvoering er een gelijkwaardigheidssituatie ontstaat (constructief, brandveiligheid, gebruiksfunctie wijziging)?

Blijkt tijdens de uitvoering van een bouwactiviteit dat – als gevolg van een gelijkwaardigheid brand/constructies of een functiewijziging – de bouwactiviteit niet meer voldoet aan gevolgklasse 1 dan zal de kwaliteitsborger zijn werk moeten stoppen. Hij zal dit partijen mededelen en ook de gemeente informeren (informatieplicht). De initiatiefnemer zal vervolgens via de reguliere weg een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit moeten aanvragen. 


Gedurende de aanvraag (8 weken, eventueel met 6 weken te verlengen) ligt de bouw stil.

Trefwoorden: Brandveiligheid, Gelijkwaardigheid, constructie, WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.