Vraag 873

D7. Wat zijn de gebruikers/belanghebbenden binnen de overheid van de BAG-informatie, waarin ook de gegevens van bevoegd gezag dossier terecht komen?

Dit wijzigt niet onder de Wkb: dezelfde instanties blijven gebruik maken van de gegevens uit de vergunning / melding.

Met de invoering van de Wkb ontstaat er in eerste instantie geen probleem met betrekking tot de benodigde informatie in het kader van de BAG aangezien alle benodigde informatie beschikbaar is via de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Aandacht is geboden bij het vergunningvrij maken van die activiteiten door de gemeente: hierbij kan een knelpunt ontstaan door het niet of op een (te) laat tijdstip over de benodigde informatie kunnen beschikken.

Meer informatie is te lezen in de factsheet 'De gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor de BAG'


Trefwoorden: WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, BAG, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.