Vraag 874

D8. Voor de gemeente is de controle van het bevoegd gezag dossier een moeilijk planbare taak als een herkenbare structuur ontbreekt. Gaat de overheid een vast opbouw van het bevoegd gezag dossier verplicht stellen?

Nee, vanuit de wet kunnen slechts eisen aan de inhoud van de informatie gesteld worden, niet aan de vorm.


Een gereedmelding wordt gecontroleerd op volledigheid. De wijze waarop is aan de gemeente zelf. De gegevens en bescheiden die in het dossier aanwezig moeten zijn, zijn vastgelegd in het Bbl. Er worden geen eisen gesteld aan structuur een indeling van het dossier.


Een nadere uitwerking is gegeven in het memo van de werkgroep Digitaal Dossier Bevoegd Gezag.

Trefwoorden: WKB, Dossier bevoegd gezag, Gereedmelding, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.