Vraag 875

Gereedmelding komt binnen als gebouw al in gebruik genomen is. De kwaliteitsborger wacht nog op essentiële informatie. Hoe kunnen partijen hier transparant(er) handelen?

D9. Zolang er geen gereedmelding is gedaan is sprake van een verbod op ingebruikname. Het is aan de bouwende partijen om de informatie die voor de melding nodig is tijdig te verzamelen om te voorkomen dat een bouwwerk kan worden opgeleverd maar nog niet is gereedgemeld. Een initiatiefnemer moet zich er daarbij van bewust zijn dat ingebruikname zonder gereedmelding niet is toegestaan en dat hij hiermee het risico loopt dat het bevoegd gezag handhavend zal optreden. 


Mocht door onvoorziene omstandigheden een dergelijke situatie toch dreigen te ontstaan dan is het aan te raden om hierover contact op te nemen met de gemeente.

Trefwoorden: Handhaven, WKB, Gereedmelding, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.