Vraag 885

Artikel 4.192 van het Besluit bouwwerken leefomgeving eist dat een woning aan de weg moet grenzen of bereikbaar moet zijn via een pad of steiger waarvoor bepaalde eisen gelden. Wil dit nu zeggen dat een kwaliteitsborger ook de kwaliteit van de bestrating / verharding van een dergelijke pad moet beoordelen?

Nee. Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt geen eisen aan de afwerking van het in artikel 4.192 vereiste 'pad'. Daarbij is bestrating of een andere wijze van verharding geen 'bouwen' in de zin van de Omgevingswet.


De kwaliteitsborger moet wel controleren of het aanwezige pad voldoet aan de eisen die gelden qua breedte en eventuele overbrugging van hoogteverschillen. Een oordeel over de kwaliteit en uitvoering van de eventuele bestrating maakt geen onderdeel uit van het werk van de kwaliteitsborging. 


Trefwoorden: bereikbaarheid, WKB

Versiedatum: 28-06-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.