Vraag 899

Een bestaand indoor kinderspeelparadijs bestaat een zitgedeelte en twee spelweiden. Het gehele brandcompartiment is voorzien van een sprinklerinstallatie die voorzien is van ‘quick response’ sprinklerkoppen. Uit een ASET/RSET-analyse zou blijken dat de ASET/RSET-veiligheidsfactor in de gesprinklerde situatie hoger was dan die in de niet-gesprinklerde situatie met optische rookmelders. Daaruit heeft de brandveiligheidsadviseur geconcludeerd dat de vluchtveiligheid in een gesprinklerde situatie ten minste gelijkwaardig is met die in een niet-gesprinklerde situatie. De brandweer geeft aan het beleid te voeren om activatie via sprinklers uitsluitend toe te staan in parkeergarages. Is deze conclusie voldoende onderbouwd en is het standpunt van de brandweer houdbaar?

De conclusie is gebaseerd op één brandscenario, zonder aannemelijk te maken dat dat brandscenario het maatgevende brandscenario is. De ATGB is van mening dat meerdere brandscenario’s moeten worden beschouwd, waaronder brandscenario’s met verschillende groeisnelheden en met het ontstaan van brand in een speelweide. 

Het Bouwbesluit 2012 kent geen beleidsvrijheid voor het bevoegd gezag over het al dan niet toestaan van brandveiligheidsoplossingen in het kader van gelijkwaardigheid. De regelgeving biedt dan ook geen ruimte voor beleid, zoals in dit geval het standpunt van de brandweer.

Zie verder het bijgevoegde advies van de ATGB

Trefwoorden: Bestaande bouw, Brandmeldinstallatie, Gelijkwaardigheid, APB, ontruiming, sprinkler, Rookmelders, 2216

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2216 - ATGB - sprinklerdetectie ipv rookdetectie

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 03-01-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.