Vraag 900

De wijze waarop de wbdbo bepaald wordt is vastgelegd in artikel 2.84 achtste lid van Bouwbesluit 2012. In dit achtste lid is bepaald dat bij de bepaling van de WBDBO uitgegaan dient te worden van een identiek, maar spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelgrens gelegen gebouw als het fictieve ‘ontvangende gebouw’ voor de warmtestralingsflux, voor zover het perceel niet aan openbaar terrein grenst. In de aangewezen norm NEN6068: 2020 is bepaald dat de helft van de WBDBO door het te beschouwen bouwwerk zelf moet worden bereikt. Is deze '50%-regel' nu wel of niet al van toepassing?

De 50%-regel is niet van toepassing aangezien het Bouwbesluit dit deel van de norm niet aanstuurt. Pas na inwerkingtreding van het Bbl - waar de 50%-regel nadrukkelijk is aangestuurd - is de regel van toepassing. 


Zie ook het advies van de ATGB

Trefwoorden: Nieuwbouweisen, WBDBO, APB, NEN 6068, 2217

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2217 - ATGB - spiegelsymmetrie NEN 6068 vs Bb

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 03-01-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.