Vraag 901

Bij een geplande dakopbouw op een tussenwoning is een deel van de nieuwe buitenmuur gepland over het hart van de bouwmuur. Naar de mening van het bevoegd gezag is die niet toegestaan omdat daarmee het brandcompartiment, zoals het Bouwbesluit 2012 voorschrijft, niet langer op één perceel ligt. Heeft de gemeente gelijk?

Nee. Een perceel als bedoeld in het Bouwbesluit 2012 is niet gekoppeld aan een definitie van perceel in het kadaster of een ander privaatrechtelijk document. In dit geval hebben de buren afgesproken dat over de woning van de buren heen gebouwd mag worden. Gekozen is daarmee om de perceelgrens aan de buitenzijde van de dakopbouw te leggen. 


Bij de bepaling van de WBDBO dient vervolgens uitgegaan te worden van de gekozen perceelgrens.

Zie verder het advies van de ATGB

Trefwoorden: Perceel, WBDBO, Brandcompartiment, Verbouw

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2218 - ATGB - Spouwmuur dakopbouw over hartlijn tussenwoning

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 03-01-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.