Vraag 902

Wat is het standpunt en het advies van de ATGB over het stallen van scootmobielen en het gebruik van de handreiking ‘Brandveilig gebruik van vluchtroutes’ van Nieman R.I. als kader voor de handhaving?

Naar het oordeel van de ATGB mag een niet-wettelijk aangestuurde handreiking, zoals in dit geval de handreiking ‘Brandveilig gebruik van vluchtroutes’ uit 2020 van Nieman R.I, als leidraad worden gebruikt bij de motivering door het bevoegd gezag dat niet wordt voldaan aan de artikelen 7.10 en 7.16 van het Bouwbesluit 2012.

Slechts het verwijzen ernaar is echter onvoldoende motivering voor handhavend optreden. Het bevoegd gezag dient aannemelijk te maken waarom de in deze handreiking aangegeven uitgangspunten in dit specifieke geval passend zijn voor het trekken van de conclusie dat niet wordt voldaan aan artikel 7.10 en 7.16 van het Bouwbesluit 2012. De motivering van het bevoegd gezag over deze koppeling tussen de handreiking en deze casus is niet aangetroffen.

Trefwoorden: APB, woonfunctie voor zorg, scootmobielen

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2301 - ATGB - Scootmobielen in gemeenschappelijke verkeersruimte

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 25-02-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.