Vraag 903

Een nieuw te bouwen appartementengebouw met portiekontsluiting, biedt op de eerste en tweede verdieping toegang tot een galerij. Vanaf elke galerij worden ook nog twee appartementen ontsloten. Bij brand zijn de appartementen langs de galerij ook aangewezen op de enkele vluchtroute door het portiektrappenhuis. Omdat over de galerij een enkele vluchtroute voert, moet langs de voordeur van de buren worden gevlucht. De gemeente eist een tweede vluchtroute volgens artikel 2.104 lid 2 van het Bouwbesluit 2012. Is dit inderdaad vereist?

Ja, volgens de prestatie-eisen is dit vereist. Echter, artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 biedt de mogelijkheid om bij een gelijkwaardige oplossing van een prestatie-eis af te wijken.

Zie de verdere uitwerking in bijgevoegd advies.

Trefwoorden: Vluchtroute, Woongebouw, APB, zelfsluitende deuren, niet-besloten ruimte, Galerij, 2303

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2303-1 - ATGB - Galerij in portiek

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 07-03-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.