Vraag 904

Een woonzorglocatie met zorgclusterwoningen voor 24-uurszorg en met een groepszorgwoning voor 24-uurszorg grenst aan een woonzorglocatie van een andere eigenaar. Bij brand voert een tweede vluchtroute door het trappenhuis dat in eigendom is van de andere eigenaar. In dit trappenhuis van de buren zijn geen rookmelders aanwezig die zijn aangesloten op de BMI. Om aan de eis voor volledige bewaking te kunnen voldoen, is dit in beginsel wel vereist. De brandweer kan zich, namens het bevoegd gezag en op basis van een risicogerichte beschouwing, vinden in de huidige situatie. Het CCV weigert echter het vereiste CCV-certificaat op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties af te geven, omdat de BMI met volledige bewaking niet voldoet aan de eisen uit NEN 2535, in combinatie met het eerder uitgebrachte ATGB-advies 1508. Is dit een juiste afweging van het CCV?

De ATGB sluit de hier genoemde oplossing niet uit. De ATGB merkt op dat het CCV geen eisen kan stellen over de bouwvoorschriften. Het CCV certificeert conform NEN 2535 en een daarop gebaseerd uitgangspuntendocument. Een gelijkwaardige oplossing moet worden verwerkt in het uitgangspuntendocument waarop het CCV dan alsnog kan certificeren.

Trefwoorden: BMI, APB, inspectiecertificaat, 2304, CCV

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2304-1 - ATGB - Certificatie BMI zonder RM bij de buren

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 07-03-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.