Vraag 905

Voor een nieuw te bouwen wooncomplex is een omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen ingediend. Het complex bestaat uit een ondergrondse parkeergarage waarop twee carrévormige gebouwen zijn ontworpen. Beide gebouwen worden ontsloten via rondlopende galerijen langs de binnentuin en zijn onderwerp van discussie met de brandweer. De brandweer is van mening dat een binnentuin die als niet-besloten ruimte kan worden beschouwd, geen garantie is op voldoende afvoer van warmte en rook van de galerijen. Mag de galerij van een carrévormig gebouw met niet-besloten binnenhof gezien worden als een standaard bouwbesluitgalerij en kan gesteld worden dat er hierdoor geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn?

Ja, voor zover de galerijen zijn voorzien van een vlak plafond, niet-afsluitbare openingen in de langsgevel, een galerijdiepte van ten hoogste 1,8 m en, bepaald volgens onderdeel 5.3 van NEN 1087, een toe- en afvoercapaciteit bezitten van ten minste 100 dm3/s per m3 netto inhoud van de ruimte. Dit volgt uit de toelichting van artikel 2.107 twaalfde lid dat bij Stb. 201, 147 is vernummerd tot het tiende lid.

Lees het bijgevoegde voor meer uitleg.

Trefwoorden: APB, niet-besloten ruimte, Rook-warmteafvoer, 2302

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2302 - ATGB - Rookafvoer galerij in carrévor m

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 28-03-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.